Smeer-Abc

SmeerAbc, Basisbegrippen van uw Smeermiddelen

Wat zijn de belangrijkste functies van een olie?

Een olie dient niet enkel om een systeem te smeren, maar zorgt daarnaast ook voor afkoeling door inwendige warmte af te voeren, vormt een afscheiding tegen stof, vuil en water en beschermt tegen corrosie. Hydraulische oliën moeten bovendien ook een kracht overbrengen.  

 

Wat is de viscositeit van een olie?

De viscositeit van een vloeistof staat voor diens weerstand tegen stroming. Zij vormt dus de interne weerstand. Een dikke olie zal een hoge viscositeit hebben (bijvoorbeeld honing), een vloeibare olie een lage viscositeit (bijvoorbeeld water). De eenheid van viscositeit is de centistoke of mm³/s. Zo bedraagt de viscositeit van water 1 cSt (mm³/s) en is een viscositeit van 1000 cSt (mm³/s) vergelijkbaar met de viscositeit van honing.

  

Wat is de viscositeitsindex?

De viscositeitsindex staat voor de schommeling van de viscositeit afhankelijk van de temperatuur. Een minerale (paraffine houdende) smeerolie haalt van nature al een hoge index tussen 95 en 100. Overschakeling naar half synthetische of zuiver synthetische oliën zorgt voor waarden die een stuk boven de 100 kunnen liggen (120...160...200). Dit betekent dat deze oliën voldoende vloeibaar zullen blijven bij lage temperaturen en niet te vloeibaar zullen worden bij hoge temperaturen, en dit des te meer naarmate de index groter is. Een andere manier om de viscositeitsindex te verbeteren is door het toevoegen van een "VI improver" additief.  

 

Wat betekent ISO VG?

ISO VG (Viscosity Grade) is een viscositeitsindeling en geeft in feite de viscositeit van de olie, gemeten bij 40°C, met als eenheid centistokes (cst) of mm³/s. 

 

Mag men oliën met elkaar mengen?

Gelijksoortige oliën (bijvoorbeeld motoroliën)mogen met elkaar gemengd worden in alle verhoudingen, uitgenomen met sommige synthetische oliën (glycolen). Het is natuurlijk niet aan te raden gelijksoortige oliën van verschillende kwaliteit met elkaar te mengen, aangezien men dan afbreuk doet aan de kwaliteit van de olie. Het mengen van motorolie en hydraulische olie bijvoorbeeld kan ernstige schade aan de machines toebrengen, onder andere door schuimvorming van de olie.  

 

Wat zijn de voordelen van synthetische oliën?

Er bestaan talloze soorten synthetische oliën, elk met hun eigen, min of meer uitgesproken eigenschappen. Door het kiezen van een bepaald soort synthetische olie kan men het smeermiddel gericht afstemmen op de geplande toepassing. Zo zal men in de zware industrie doorgaans op zoek gaan naar oliën die goed bestand zijn tegen hoge temperaturen (viscositeitsindex en corrosie vast) en die de inwendige wrijving verminderen. 

 

Mag men verschillende synthetische oliën mengen?

Sommige synthetische oliën zijn mengbaar onder elkaar of met een minerale olie, maar het risico dat er problemen in de praktijk ontstaan, blijft altijd bestaan. Het is dus verstandig hierover navraag te doen. Bij twijfel is het beter de olie af te laten en de motor te spoelen, voordat u andere olie dan de voorgaande bijvult. Minerale oliën en half synthetische oliën daarentegen zijn doorgaans wel onderling mengbaar. In dit geval dient men vooral de verzoenbaarheid van de additieven te checken. 

  

Mogen synthetische oliën met minerale oliën gemengd worden?

Synthetische oliën die afgeleid zijn uit petroleumproducten (pao's, hydrocrack) en sommige esters die gebruikt worden in de sector van de biologisch afbreekbare oliën, kunnen met minerale oliën gemengd worden. Polyglycolen (gebruikt in tandwielkasten van het worm/wormwieltype) mogen NIET gemengd worden, aangezien deze producten zich scheiden in 2 lagen (waardoor een onvoldoende smering optreedt) en de dichtingen van de tandwielkast aangetast worden. 

 

Motorolie voor Personenwagens en Commercieel Transport

 

Wat zijn de belangrijkste functies van een motorolie?

Motorolie zorgt ervoor dat de onderdelen van uw motor beschermd worden. De juiste motorolie verhoogt de prestaties van uw motor en de levensduur van de verschillende onderdelen.
De specifieke functies van motorolie zijn:

·       Het vermijden van contact tussen de bewegende delen

·       Een goede afdichting tussen zuigers en cilinders

·       Het afvoeren van warmte afkomstig van het verbrandingsproces

·       Het opnemen en afvoeren van verbrandingsresten en slijtagedeeltjes

·       Het dempen van het geluid 

Hoe kan ik een motorolie-kwaliteit herkennen?

Een motorolie-kwaliteit wordt aangeduid door de internationale normen API en ACEA en door normen van de autofabrikant. 

 

Wat betekent API?

API staat voor “American Petroleum Institute”. De API code bestaat uit twee letters. De eerste maakt onderscheid tussen benzinemotoren en dieselmotoren, benzinemotoren worden aangeduid met de letter S, dieselmotoren met de letter C. De tweede letter geeft het kwaliteitsniveau van de olie aan.

·       SA Benzine en diesel motoren voor 1964

·       SB Benzine motoren voor 1964

·       SC Garantiemodellen US motors van 1964-1967

·       SD Garantiemodellen US motors van 1968-1971

·       SE Garantiemodellen US motors van 1972-1979

·       SF Garantiemodellen US motors van 1980-1988

·       SG Garantiemodellen US motors van 1989-1993. Eveneens API CC

·       SH Garantiemodellen US motors van 1994-1997

·       SJ Garantiemodellen US motors van 1997-2000

·       SL Garantiemodellen US motors vanaf 2000 ....

·       CA Diesel motoren met natuurlijke aanzuiging (1900-1961)

·       CB Diesel motoren met natuurlijke aanzuiging, > S, (1949-1951)

·       CC Diesel motoren met natuurlijke aanzuiging en turbo, (1961-1990)

·       CD Diesel motoren met natuurlijke aanzuiging en turbo >S (1955-95)

·       CD II 2-takt dieselmotoren (1985-1995)

·       CE DM met natuurlijke aanzuiging en turbo na 1983 geconstrueerd

·       CF-4 4-takt dieselmotoren onder zware belasting (autoroutes) (1990...)

·       CF-2 2-takt dieselmotoren - zware belasting (1994...)

·       CF Dieselmotoren met directe injectie (1994...) Gasolie zwavel wisselend %

·       CG-4 Idem als CG-4 voor gasolie - op autoroute -0.5 % zwavel- niet op autoroute -0.05% zwavel (1994...)

·       CH-4 Motoren met emissienormen volgens US van 1998 en oudere motoren met gasolie zwavel -0.5% (1998,...)

·       CI-4 Motoren met emissienormen volgens US van 2002 met gasrecirculatie en oudere motoren werkend met diesel

 

Wat betekent ACEA?

ACEA staat voor “Association des Constructeurs Europeens d'Automobile” en is een Europese norm voor motorolie. De ACEA code bestaat uit een letter en een cijfer. Met de letter maakt ACEA onderscheid tussen benzinemotoren, lichte dieselmotoren en zware dieselmotoren, benzinemotoren worden aangeduid met de letter A, lichte dieselmotoren met de letter B en zware dieselmotoren met de letter E. Het cijfer geeft het kwaliteitsniveau weer. 

Benzinemotoren

o   A1 Lage viscositeits olie: brandstof besparend (> 2,5% vgl. Met een 15W-40)

o   A2 Standaardolie type 15w-40, voor standaard verversingsintervallen, niet voor hoog performante wagens

o   A3 Olie voor hoge prestaties en verlengde verversingsperiodes

o   A4 Gereserveerd voor direct ingespoten benzinemotoren

o   A5 Stabiele, stay-in-grade olie voor zwaarbelaste benzinemotoren met lange verversingsintervallen, voor oliën met lage wrijvingscoëfficiënt, viscositeit en High Temperature/High shear van 2,9 tot 3,5 mPa.

Lichte Dieselmotoren

o   B1 Lage viscositeits olie: brandstof besparend (> 2,5% vgl. Met een 15W-40)

o   B2 Standaardolie type 15W-40, voor standaard verversingsintervallen, niet voor hoog performante wagens

o   B3 Olie voor hoge prestaties en verlengde verversingsperiodes

o   B4 Olie voor hoge prestaties en verlengde verversingsperiodes, voor motoren met directe injectie (VW, Volvo enz.)

o   B5 Stabiele, stay-in-grade olie voor zwaarbelaste dieselmotoren met lange verversingsintervallen, voor oliën met lage wrijvingscoëfficiënt, viscositeit en High Temperature/High shear van 2,9 tot 3,5 mPa.s

Zware Dieselmotoren

o   E1 Voor atmosferische motoren, gematigde bedrijfscondities en komt overeen met MB 227.1, met standaard verversingsperiodes

o   E2 Olie voor motoren met natuurlijke aanzuiging of turbo-opgeladen, gemiddelde bedrijfscondities

o   E3 Voor EURO 1en EURO 2 motoren onder zware belasting, olie van het SHPD type. Verminderde bore polishing en slijtage, komt overeen met MB 228.3 en laat verversingsperiodes tot 45.000 km toe

o   E4 Verzekert een bescherming tegen slijtage superieur aan E3. MB 228.5 en verversingsperiodes tot 100.000 km. Type UHPD

o   E5 Voor EURO 3 motoren en lage emissies. Intermediaire E3-E4 API CH-4 

 

Is API en / of ACEA een goede kwaliteitsgarantie?

Ja, maar het is verstandig altijd de technische handleiding van uw wagen te raadplegen. 

 

Hoe kan ik de juiste olie kiezen voor mijn auto?

Door gebruik te maken van de olie-aanbeveling op deze website of door het instructieboekje van de auto te raadplegen en de gevraagde specificaties te vergelijken met de specificaties zoals vermeld op het etiket van de oliefles. 

 

Hoe wordt de dikte van een motorolie aangegeven?

De dikte van een motorolie is een belangrijke waarde en wordt aangegeven door het begrip viscositeit. Olie met een lage viscositeit is dun en olie met een hoge viscositeit is dik.
SAE ( Society of Automotive Engineers ) is het internationale instituut dat de norm voor de motorolieviscositeit heeft vastgelegd. 

 

Hoe kan ik de viscositeit van een motorolie herkennen?

De viscositeit van een olie is zeer afhankelijk van de temperatuur. Bij lage temperatuur is de viscositeit te herkennen aan een getal met daarachter de letter W. (De meest gebruikte zijn: SAE: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W) Bij hoge temperatuur is de viscositeit te herkennen aan een getal ( De meest gebruikte zijn: SAE: 30, 40, 50) Doordat de motorolieviscositeit (meestal) bij lage en hoge viscositeit is vastgelegd worden er combinaties verkregen als: SAE: 5W30, 10W40, 15W40, 20W50
In het algemeen geldt: hoe hoger het SAE nummer, hoe hoger de viscositeit. 

 

Biedt synthetische motorolie voordelen?

Bij het gebruik van synthetische motorolie zijn er een aantal voordelen:

·       Een synthetische motorolie kan door de sterke smeerfilm dunner zijn, waardoor er minder weerstand in de motor optreedt en daardoor wordt het brandstofverbruik gunstig beïnvloed.

·       Doordat een synthetische motorolie door de sterke smeerfilm dunner kan zijn, zal de olie bij de koude start sneller naar de te smeren onderdelen vloeien, waardoor de motorslijtage sterk vermindert. Ook zal er hierdoor minder lawaai zijn in een motor met hydraulisch bediende kleppen .

·       Doordat synthetische olie minder makkelijk verdampt bij de hoge temperaturen in de motor zal het olieverbruik verminderen.

·       Synthetische olie is thermisch stabieler. Dit betekent dat de olie langer en beter tegen zware belasting is opgewassen. Synthetische olie is bijgevolg uitstekend geschikt voor extreme belastingcondities. 

 

Wat is semisynthetische motorolie?

Semisynthetische motorolie bestaat uit een combinatie van minerale en synthetische olie. Zo biedt een semisynthetische motorolie een groot deel van de voordelen van een synthetische motorolie tegen een aantrekkelijke prijs. 

 

Is het schadelijk motorolie van een ander merk met de olie in mijn wagen te mengen?

In principe niet, mits de andere olie hetzelfde kwaliteitsniveau en bij voorkeur dezelfde viscositeit bezit. Het is wel raadzaam regelmatig te controleren of het olieverbruik niet toeneemt. 

Mag ik additieven toevoegen aan de olie in mijn wagen?

De bestanddelen van de oliën zijn zorgvuldig gedoseerd om een optimaal resultaat te bekomen. Als u additieven toevoegt, kan u nutteloze of zelfs schadelijke mengsels maken. Sommige constructeurs verbieden zelfs om een additieven aan de olie toe te voegen. 

 

Kan ik dezelfde olie gebruiken voor een motor op loodhoudende of loodvrije benzine?

Ja, u hebt geen verschillende olie nodig. 

 

Mag ik voor mijn versnellingsbak van mijn wagen dezelfde olie gebruiken als voor mijn motor?

In personenwagens bijna nooit, aangezien de specificaties sterk verschillen. In onze olie-aanbevelingstool vindt u welke olie best bij de motor en de transmissie van uw wagen past. 

  

Smeermiddelen Afkortingen en Begrippen

  

2-takt motor

In de 2-takt motor ontbreken de in- en uitlaatslag zoals we die kennen van de 4-takt motor. Als de zuiger omhoog gaat in de cilinder wordt het brandstof-lucht mengsel gecomprimeerd, terwijl op hetzelfde moment nieuw brandstof-lucht mengsel in het luchtdichte carter (onder de zuiger) aangezogen wordt. Na de ontsteking wordt de zuiger naar beneden gedreven, waarbij het brandstof-lucht mengsel in het carter gecomprimeerd wordt. Aan het eind van deze arbeidsslag kan dit gecomprimeerde mengsel in de ruimte boven de zuiger stromen, waarbij het de verbrandingsgassen via de uitlaatpoort naar buiten drukt. Omdat het carter wordt gebruikt voor inname van het mengsel, kan het niet als oliereservoir dienen. Om deze reden wordt de olie in de brandstof voorgemengd. In 2-takt diesel motoren wordt de brandstof aan het eind van de compressieslag in de verbrandingskamer gespoten. 

 

4-takt motor

De meeste benzinemotoren werken volgens het 4-takt principe:

(1) De aanzuigslag: de zuiger beweegt zich naar onder in de cilinder, waarbij het benzine-luchtmengsel via de inlaatklep de ruimte vult.

(2)De compressieslag:

de zuiger gaat omhoog en het mengsel wordt gecomprimeerd (samengedrukt). Vlakbij het hoogste punt wordt het mengsel tot ontbranding gebracht door een ontsteking door de bougie.

(3)De arbeidsslag: door de ontbranding stijgt de druk in de verbrandingskamer en wordt de zuiger weer naar beneden gedreven.

(4)De uitlaatslag: de zuiger gaat weer naar boven en drukt de verbrandingsgassen via de uitlaatklep naar buiten.

De 4-takt dieselmotor onderscheidt zich doordat enkel lucht aangezogen wordt tijdens de inlaatslag; de brandstof wordt geïnjecteerd tijdens de compressieslag, waarbij het brandstof-lucht mengsel ontstoken wordt door de compressiewarmte in plaats van de bougie. 

 

AAMA

The American Automobile Manufacturers Association (AAMA) is een handelsorganisatie die de Amerikaanse automobielindustrie vertegenwoordigt. 

 

AAS

Atoom Absorptie Spectrofotometer: instrument om het gehalte van chemische elementen te bepalen. Hiermee kunnen de hoeveelheden slijtage elementen

(ijzer, koper etc.) en additiefelementen (Zink, Calcium etc.) worden bepaald. 

 

Abrasieve slijtage

Slijtage tussen 2 langs elkaar bewegende oppervlakken door deeltjes of oppervlakteruwheden. 

 

ACEA

Association des Constructeurs Europeens d'Automobiles. Opvolger van CCMC. Verbond van 13 Europese automobielfabrikanten. ACEA geeft specificaties motoroliën uit voor Europese motoren in 4 hoofdcategorieën: A-categorie voor benzinemotoren, B-categorie voor dieselmotoren

(personenwagens en lichte bedrijfswagens), de C-categorie voor personenwagens met verlaagde fosfor-, zwavel- en sulfaatgehaltes en de E-categorie (vrachtwagens). Deze 4 categorieën zijn weer verder verfijnd met nummers voor bepaalde eisen (A1/B1 alsmede A5/B5 voor bijvoorbeeld brandstofbesparing) 

Additief

Chemische verbinding die aan een basisolie worden toegevoegd om bepaalde eigenschappen te bereiken dan wel te optimaliseren. Zo kunnen bijvoorbeeld het detergerend vermogen (reinigend vermogen), de viscositeitsindex, de oxidatiestabiliteit en schuimvorming door middel van additieven tot op zekere hoogte beïnvloed worden. 

 

Adhesie

Krachten tussen twee materialen die deze materialen aan elkaar doen "plakken" (bv. Een vet en een metaal) 

 

Adhesieve slijtage

Slijtage dat ontstaat doordat twee oppervlakken eerst aan elkaar "vastlassen", en vervolgens "losgetrokken" worden. 

 

ADR

Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route: Internationale overeenkomst aangaande de regelgeving m.b.t. vervoer van gevaarlijke goederen over de weg in Europa. 

 

AFNOR

Association Francais de Normalisation, deze organisatie geeft o.a. meetmethoden en normen uit. 

 

Afzettingen

Materiaal dat niet oplosbaar is in olie en op bepaalde plaatsen in het systeem neerslaat. Dit materiaal is het resultaat van oxidatie, afbraak van de olie, externe vervuiling en verbrandingsgassen die in de olie komen. Voorbeelden zijn sludge (mayonaise-achtige afzetting), verharsing, verlakking, roet en

gecondenseerd water. Afzettingen verminderen de prestaties van een motor, doordat kleppen en zuigerveren blijven steken. Gloeiende afzettingen in de verbrandingskamer kunnen leiden tot detonatie (te vroege ontsteking).Afzettingen worden met name gevormd door korte trips bij koud weer, hoge temperaturen en belastingen, alsmede door overschrijding van verversingsintervallen. Detergenten en dispersanten, die als additieven in de olie voorkomen, hebben als doel de afzettingen zoveel mogelijk tegen te gaan. 

 

AGMA

American Gear Manufacturers Association; deze organisatie van tandwielfabrikanten legt specificaties vast voor tandwielen en tandwielkastoliën. 

  

Alifaat

Koolwaterstof met de koolstofatomen in een ketenvorm (in plaats van een ringstructuur). 

  

Aluminiumkomplex vetten

Zeer waterbestendige vetten die makkelijk verpompbaar zijn en nauwelijks olie afscheiden. Deze vetten hebben een hoog druppelpunt (>230 °C) en goede EP-eigenschappen. Toepassingstemperatuur tot ca. 160 °C. 

 

Anorganische verbindingen

Chemische verbindingen die geen koolstofatomen bevatten. 

Anti Wear-additieven

Additieven die geactiveerd worden bij metaal-op-metaalcontact, waarbij een beschermende laag (tegen slijtage) op het metaaloppervlak komt. 

  

Anti-oxidant

Een chemische verbinding dat wordt toegevoegd aan smeermiddelen om oxidatie van de olie tegen te gaan; hiermee worden de oxidatiereacties gestopt cq. vertraagd. 

 

Antischuim

Een toevoeging dat de oppervlaktespanning van de vloeistof verlaagt, zodat luchtbellen die aan het oppervlak komen snel knappen. 

 

Antivries

Koelmiddelen die bestaan uit monoethyleenglycol, of het minder schadelijke monopropyleenglycol, alsmede additieven (zoals anti-corrosie), die gemengd dienen te worden met water voor gebruik in het koelsysteem van bijvoorbeeld auto's. 

 

AO

Anti-oxidant, een additief dat oxidatiereacties in het smeermiddel vertraagt dan wel tegengaat. 

 

 API

American Petroleum Institute 

 

API-Klasse voor benzinemotorolie (Service-Klasse)

Motoroliën voor benzine motoren worden in de klassen SA tot SM ingedeeld, waarbij de eisen

toenemen met de letter achter de "S". 

 

API-Klasse voor dieselmotorolie (Commercial-Klasse)

Motoroliën voor 4-taktdieselmotoren worden in de klassen CA tot CI-4 ingedeeld. Daarnaast zijn

er voor 2-takt dieselmotoren de specificaties API CD-II (vervallen) en CF-2. Hoe hoger de letter achter de "C", hoe hoger de specificatie eisen liggen. Thans is CI-4 (met name voor vrachtwagens met EGR en huidige Amerikaanse emissie-eisen de hoogste specificatie). 

  

API-Klasse voor transmissieolie (Gear Lubricant)

Transmissieoliën worden met de classificaties GL-1 tot GL- 5 aangeduid.

GL-1 Transmissieolie zonder EP-additieven, enkel met additieven tegen roest en oxidatie.

GL-2 Iets zwaarder geadditiveerde transmissieolie dan GL-1. Deze classificatie komt zelden voor.

GL-3 Transmissieolie met een lichte EP-additivering voor bepaalde versnellingsbakken en niet-hypoid tandwieloverbrengingen, zoals in industriële systemen.

GL-4 Transmissieolie met een middelmatige EP-additivering voor synchromesh transmissies en middelmatig belaste hypoidoverbrengingen.

GL-5 Transmissieolie met een zware EP-additivering voor zwaarder belaste hypoidoverbrengingen in veel achterbruggen, alsmede in versnellingsbakken met schokbelastingen.

GL-5 transmissieoliën zijn vaak niet geschikt voor toepassingen waar GL-3 of GL-4 is voorgeschreven, omdat het hoge gehalte aan EP-additieven de koperlegeringen kan aantasten. 

 

Aromaten

Koolwaterstoffen met een onverzadigde ringvormige structuur. Deze verbindingen hebben een lage VI en zijn niet erg oxidatiestabiel. Sommige aromaten kunnen carcinogeen (kankerverwekkend) zijn. 

As

Mineraal residu dat bij het verassen (verbranden) van smeermiddelen als oxide (oxide as) of als sulfaat (na toevoeging van zwavelzuur) overblijft. As is een indicatie voor de hoeveelheid op metaal gebaseerde additieven, of in gebruikte olie een indicatie voor onbrandbare vervuiling. 

 

ASLE

American Society of Lubrication Engineers, ook bekend onder de naam Society of Tribologists and Lubrication Engineers (STLE) 

 

ASTM

The American Society for Testing and Materials (ASTM) is een professionele organisatie die verantwoordelijk is voor de publicatie van test methoden. 

 

ATC

Technical Committee of Petroleum Additive Manufacturers in Europe. 

 

ATF

Automatic transmission fluid 

  

ATIEL

Association Technique de L’lndustrie Europeene des Lubrifiants - verbond van Europese smeerolieproducenten 

 

Automatic Transmission Fluid (ATF)

ATF's zijn speciale smeermiddelen met bijzonder hoge eisen voor automatische transmissies. ATF's zijn zeer stabiel m.b.t. afschuiving en oxidatie en hebben een hoge VI. Verder zijn de wrijvingskarakteristieken afgestemd op het soepel schakelen in een breed temperatuur gebied. Bekende specificaties zijn: GM Dexron III, FORD Mercon, MB 236.x, etc. 

 

AW

anti-wear (anti slijtage) 

  

Bactericide

Additief dat wordt toegevoegd aan een emulgeerbare koelvloeistof voor metaalbewerking, teneinde bacteriegroei af te remmen en hierdoor de standtijd te verlengen. 

 

Bacteriën

Eencellige organismen, die in een grote verscheidenheid voorkomen. In koelsmeermiddelen kunnen ze zich voeden met bepaalde componenten (bv. de emulgator). Als uitscheidingsproducten worden zure stoffen geproduceerd, die tot een lagere pH, corrosie, een instabiele emulsie en een vieze geur kunnen leiden. Met bactericiden wordt het aantal bacteriën onder controle gehouden. 

Barium Complex vetten

Vetten met goede EP-eigenschappen en een hoge waterbestendigheid. 

  

Base

Een stof die de pH verhoogt, en geneutraliseerd kan worden met zuur. 

 

Basisolie

Basisbestanddeel van een smeerolie of -vet, waaraan additieven worden toegevoegd om het smeermiddel de vereiste kwaliteit te geven. Basisoliën kunnen van minerale of synthetische oorsprong zijn en worden in verschillende viscositeit geproduceerd om daarmee de viscositeit van het smeermiddel af te stemmen. 

 

Basisoliegroep

Basisoliën voor motoroliën zijn door de API onderverdeeld in 5 categorieën:

Groep I: Basisoliën met een zwavelgehalte van meer dan 0,03 gew%, en/of een VI tussen 80 en 120 en/of minder dan 90% verzadigde verbindingen.

Groep II: Basisoliën met een zwavelgehalte van minder dan 0,03 gew%, en een VI tussen 80 en 120 en meer dan 90% verzadigde verbindingen.

Groep III: Basisoliën met een zwavelgehalte van minder dan 0,03 gew%, en een VI van 120 of hoger en meer dan 90% verzadigde verbindingen.

Groep IV: PAO's

Groep V: Andere synthetische basisoliën zoals esters en naaf technische basisoliën. 

 

Bentoniet

Mineralen (bv. Aluminiumsilikaten, Montmorillonit, etc.), die als verdikker voor temperatuurbestendige vetten, met goede lage temperatuur eigenschappen dienen. 

 

Betonontkistingsolie

Een olie of een emulgeerbare olie dat in de bouw wordt gebruikt om het beton van de mal (vorm) te scheiden. 

  

BIA

Boating Industry Association (thans NMMA) 

  

Biocide

Een chemische stof dat de toename van micro-organismen (zowel bacteriën als schimmels) tegengaat. 

  

Biologisch afbreekbaarheid

Het vermogen van een stof of preparaat om afgebroken te worden door micro-organismen. Biologisch afbreekbare smeermiddelen worden in principe dusdanig afgebroken, dat er enkel ongevaarlijke afbraakproducten als CO2 en water gevormd worden. 

  

Biologisch afbreekbare smeermiddelen

Smeermiddelen die als voedingsbodem voor micro-organismen kunnen dienen als ze vrijkomen in de natuur. Hierbij wordt het smeermiddel afgebroken en ontstaat er onder meer water en CO2. Biologische smeermiddelen worden ingezet in situaties waarbij het smeermiddel in de bodem of in het water terecht kan komen door verliessmering of lekkage. Veelal zijn deze smeermiddelen gebaseerd op plantaardige oliën, synthetische esters of polyalkyleenglycolen. 

Blauer Engel

Duits milieukeurmerk voor bepaalde soorten smeerolie, zoals hydraulische olie en kettingzaagolie. Oliën met een Blauer Engel keurmerk zijn biologisch afbreekbaar en minder schadelijk voor het milieu. 

 

Blenden (Blending)

Het mengen van basisoliën en additieven volgens een bepaalde receptuur. Dit kan batch gewijs geschieden, door de juiste componenten in de juiste hoeveelheden in een roerketel te doseren. Een andere methode is inlineblenden, waarbij verschillende continue stromen in een bepaalde

volumeverhouding bij elkaar komen en in een statische menger gemengd worden. 

 

Bloeden (van vet)

De in het vet aanwezige basisolie scheidt zich af uit het zeepskelet. Dit kan er op duiden dat het vet niet temperatuurstabiel is of het zeepskelet door belasting is afgebroken. 

  

Blokvet

Vet met een zeer hoge consistentie (NLGI 6), die vaak in blok vorm wordt geproduceerd. Blokvetten worden ondermeer toegepast in langzaamdraaiende lagers bij hoge temperaturen. 

 

BOI

Base oil interchange; verwijst naar een systeem dat testkosten beperkt, door het toestaan van het gebruik van test data in andere basisoliën zonder een volledig testprogramma te vereisen. 

 

 

Bontmetalen

koperlegeringen, zoals bv. brons 

 

 

Bore Polishing

Vorming van een spiegelend oppervlak van de cilinderwand in een dieselmotor, veroorzaakt door de polijstende werking van afzettingen op de zuiger. Hierdoor wordt de afdichting van de zuigerveren verminderd, waardoor olieverbruik toeneemt en het motorvermogen afneemt. 

 

 

Brandpunt

Temperatuur waarbij een vloeistof onder gegeven omstandigheden minimaal 5 seconden blijft branden na ontsteking. 

 

 

Bright stock

Solvent geraffineerde basisolie met een hoge viscositeit. 

 

 

Brookfieldviscositeit

Dynamische viscositeit gemeten met de Brookfieldviscosimeter. Deze viscositeit wordt bij lage temperaturen gemeten om vast te stellen of transmissieoliën nog verpompbaar zijn. 

BSI

British Standards Institute: deze Engelse organisatie legt o.a. meetmethoden vast. 

 

 

C4

Allison ATF specificatie 

 

 

CAS nummer

Chemical Abstracts Number: Een internationaal erkend nummer dat de identiteit van een stof weergeeft. 

 

 

Cavitatie

Fenomeen waarbij door onderdruk dampbellen in een vloeistof ontstaan (bv in de zuigleiding van een pomp), die kunnen imploderen als de druk toeneemt (bv in de persleiding van een pomp), met als gevolg ernstige beschadigingen aan de apparatuur. 

 

 

CCMC

Comité of Common Market Automobile Constructors, voorganger van ACEA; CCMC heeft toentertijd ook motoroliespecificaties uitgegeven: G1-G5: voor benzinemotoren; PD-1 en 2 voor diesel personenwagens en lichte bedrijfswagens en D1-D5 voor zwaardere diesels (trucks). Deze specificaties zijn nu verouderd en opgevolgd door ACEA-specificaties. 

 

 

CCS

Cold Cranking Simulator, een dynamische viscositeitsmeter, waarmee de verpompbaarheid van een motorolie gemeten kan worden bij lage temperaturen. 

 

 

CD-2/CF-2

API 2-takt diesel motorolie specificatie 

 

 

CEC

Coordinating European Council 

 

 

CEFIC

Conseil Europeen des Fédérations de l'Industrie Chimique 

 

 

Centipoise

(cP) Eenheid van de dynamische viscositeit. (1 cP = 1 mPa s) 

Centistoke (cSt)

(cSt) Eenheid van de kineastische viscositeit. (1 cSt = 1 mm2/s) 

 

 

Chloor

Een chemisch element dat in EP-toevoegingen gebruikt werd; om milieu en veiligheidsredenen wordt het steeds minder toegepast. 

 

 

CNG

Compressed natural gas 

 

 

COC

Cleveland Open Cup, een testmethode voor vlampuntbepaling. 

 

 

Cold flow improver

Toevoeging aan dieselbrandstof dat kristallisatie van de moleculen voorkomt, zodat het stolpunt verlaagd wordt. 

 

 

Compressor olie

Olie, dat de compressor smeert, koelt en vrij houdt van afzettingen. 

 

 

CONCAWE

Conservation of Clean Air and Water-Europe 

 

 

Consistentie

Stijfheid (weerstand tegen vervorming onder druk) van een smeervet, uitgedrukt in een NLGI-klasse, en gemeten met een pantometer, waarbij een conisch lichaam in het vet zakt. Hoe dieper het lichaam in het vet zakt, hoe minder consistent het vet is. 

 

 

COP

Code of Practice, een algemeen aanvaard reglement dat beschrijft hoe bepaalde specificaties behaald moeten worden, zoals het beschrijven van testvoorwaarden of het "doorlezen" van resultaten naar een andere viscositeit. 

 

 

Copperstrip

Corrosie test, Test uitgevoerd volgens ASTM D-130, waarbij een koperen strip gedurende 3 uur bij 100 graden Celsius in een olie wordt gedompeld, om de corrosieve werking op koper(legeringen) te bepalen. Hierna wordt de aantasting vergeleken met een standaard. Waarden van 1a en 1b zijn over het algemeen acceptabel; hogere waarden (2a tot 4) duiden op teveel corrosie op koper(legeringen). 

Corrosie

Aantasting van metaaloppervlakken door chemische reacties. Metaaloppervlakken kunnen corrosie vertonen bij blootstelling aan water, met daarin vuil, zouten of zuur opgelost. 

 

 

Corrosie-inhibitor

Een additief dat zich op een oppervlak nestelt ten einde het oppervlak te beschermen tegen inwerking van corrosieve stoffen. 

 

 

cP

centiPoise: eenheid van de dynamische viscositeit 

 

 

CRC

Coordinating Research Council, Incorporated; dit is een organisatie dat de contacten tussen API, SAE, automobielfabrikanten en de Amerikaanse overheid coördineert. 

 

 

CRT

Constantly Regenerating Trap 

 

 

cSt

centiStokes: eenheid van de kineastische viscositeit. 

 

 

CSTCC

Continuously slipping torque converter clutch 

 

 

CVT

Continu Variabele Transmissie, in tegenstelling tot de conventionele automatische transmissies heeft een CVT geen tandwielen die geschakeld moeten worden. In plaats hiervan wordt er een riem of een ketting tussen twee kegelvormige pulleys gebruikt. Bij snelheidsveranderingen verandert de diameter van de pulleys en wordt hiermee de overbrengingsverhouding gewijzigd. Deze wijziging gaat continu in plaats; in conventionele automaten verandert de overbrengingsverhouding stapsgewijs. 

 

 

DAB

Deutsches Arztneimittelbuch; DAB 10 legt o.a. de eisen aan farmaceutische witte olie vast. 

 

 

DCC

DaimlerChrysler Corporation 

DDC

Detroit Diesel Corporation 

 

 

Deeltjestelling

Bepaling van het aantal deeltjes en de deeltjesgrootteverdeling in bv. hydraulische olie. Teveel of te grote deeltjes kunnen de werking van hydraulische kleppen verstoren. 

 

 

Demulgatoren

Chemische verbindingen die een gevormde emulsie afbreken, d.w.z. dat de olie en het water zich scheiden. 

 

 

Demulgeerbaarheid

Mogelijkheid van een olie om water af te scheiden. Demulgeerbaarheid is belangrijk in o.a. hydraulische systemen en bij leibaan- en circulatiesmering. 

 

 

Demulgeren

Ontmenging van 2 vloeistoffen die met elkaar gemengd zijn, maar niet of nauwelijks mengbaar zijn met elkaar. 

 

 

Destillatie

Scheidingstechniek waarbij een mengsel van vloeistoffen (bv. ruwe olie) gescheiden wordt in een aantal fracties met een bepaald kookpuntbereik, door middel van verdampen en condenseren. 

 

 

Detergenten

Chemische verbindingen die in een smeerolie ervoor zorgen dat afzettingen aan metaaloppervlakken losgeweekt worden. 

 

 

Detonatie

Ongecontroleerde verbranding van de laatste restjes van een brandstofluchtmengsel in de cilinder van een ontstekingsverbrandingsmotor. Ook wel kloppen of pingelen genoemd. 

 

 

DEXRON

General Motors ATF specificatie uitgegeven door General Motors. 

 

 

DI

detergent inhibitor 

Dichtheid

De verhouding tussen massa en volume. De dichtheid van water is 1,0 kilogram per liter. De meeste smeermiddelen hebben een lagere dichtheid. 

 

 

DIN

Deutsches Institut für Normung: verantwoordelijk voor het opstellen van o.a. meetmethoden. 

 

 

Dispersants

Chemische verbindingen die vuildeeltjes in suspensie houden, en voorkomen dat deze samenklonteren. 

 

 

Dn-waarde

Een maat voor de draaisnelheid in een lager, zijnde het product van de gemiddelde diameter (in mm) en de draaisnelheid (in omwentelingen per minuut). Hoge Dn-waarden vereisen een lage basisolie viscositeit. 

 

 

DOT

Department of Transport (VS); legt de richtlijnen voor Remvloeistoffen vast zoals beschreven in DOT 3, 4 en 5.1 (op polyalkyleenglycol gebaseerd) en DOT 5 (op siliconen gebaseerd). 

 

 

DPF

Diesel particulate filter 

 

 

Droge film smeermiddel

Vaste stof dat tussen twee bewegende oppervlakken wordt gebracht om metaal-metaalcontact te voorkomen. Bekende droge-film smeermiddelen zijn MoS2(Molybdeendisulfide), grafiet en PTFE (teflon). 

 

 

Druppelpunt

De temperatuur waarbij een smeervet zacht genoeg is geworden om een druppel te vormen die uit de vet massa kan vallen. Het druppelpunt ligt ver boven de maximale gebruikstemperatuur. 

 

 

ECCC

Electronically controlled converter clutch 

 

 

EELQMS

European Engine Lubricant Quality Management System 

EGR

Exhaust Gas Recirculation: Systeem dat de uitstoot van stikstofoxides (NOx) reduceert. De uitlaatgassen van een motor worden deels gemengd met het lucht/brandstofmengsel, zodat piektemperaturen gereduceerd worden, met als gevolg minder vorming van NOx. EGR wordt met name in dieselmotoren toegepast. 

 

 

EHD-smering

Elasto-HydroDynamische smering: smeringsmodel, waarbij rekening wordt gehouden met de elastische eigenschappen van het lager materiaal (wat leidt tot tijdelijke vervorming) en de viscositeitsstijging van het smeermiddel onder hoge drukken. 

 

 

ELGI

European Lubricating Grease Institute 

 

 

EMA

Engine Manufacturers Association 

 

 

Emcor-Test

Corrosietest voor vetten bij aanwezigheid van water. De waarden variëren van 0 (geen corrosie) tot 5 (ernstige corrosie). 

 

 

Emulgatoren

Oppervlakte-actieve stoffen die ervoor zorgen dat water en olie een stabiele emulsie vormen, deze chemische verbindingen verhinderen dus de afscheiding van olie uit water of van water uit olie. 

 

 

Emulgeren

Een mechanische menging van twee vloeistoffen die niet onderling mengbaar zijn (bv olie en water). Emulgeren is in bepaalde omstandigheden wenselijk. Emulgeerbare snijoliën zijn voorzien van een emulgator, om een stabiele olie-wateremulsie te vormen voor het smeren (olie) en koelen (water) van metaalbewerkingsprocessen. 

 

 

Engler (E)

Ouderwetse viscositeitsmaat. Gemeten wordt de uitstroomtijd uit een beker met bepaalde afmetingen. 

 

 

EOLCS

Engine Oil Licensing and Certification System (API) 

 

 

EP

Extreme Pressure 

EPA

Environmental Protection Agency (US) 

 

 

Esters

Synthetische basisoliën met op een aantal aspecten uitstekende eigenschappen. Esters worden gevormd uit de reactie van alcoholen en zuren. Bij deze reactie komt ook water vrij dat wordt afgescheiden ten einde een watervrije basisolie te verkrijgen. 

 

 

EUROPIA

European Petroleum Industry Association 

 

 

Extreme-pressure (EP) additieven

Chemische verbindingen (die meestal zwavel of fosfor bevatten) die bij verhoogde temperaturen een slijtvaste verbinding aangaan met de zwaar belaste oppervlakken. Hiermee wordt voorkomen dat twee loopvlakken in elkaar invreten. EP-additieven worden o.a. ingezet in hypoide achterasaandrijvingen en in snijoliën. EP-additieven zijn veelal verbindingen met Zwavel, Fosfor en/of Chloor, hoewel Chloor vanuit milieuoverwegingen steeds minder wordt toegepast. 

 

 

Falex test

Een methode om de anti-slijtage- cq. EP-eigenschappen te bepalen van smeermiddelen. 

 

 

FDA

Food and Drug Administration (VS.), deze organisatie schrijft eisen voor waaraan smeermiddelen en hun componenten moeten voldoen om ingezet te worden als voedselveilig smeermiddel. 

 

 

FE olie

FE = fuel economy, of te wel brandstofbesparing; een FE-olie draagt bij aan de verlaging van het brandstofverbruik, doordat het betere wrijvingskarakteristieken heeft dan gewone olie. De twee meest gebruikte manieren om dit doel te bereiken zijn: 1)Het verlagen van de viscositeit van de olie om de inwendige wrijving door de olie te verminderen. 2)Door additieven (friction modifiers) toe te passen die metaalmetaalcontact beperken en de wrijvingscoëfficiënt verlagen. 

 

 

Filmsterkte

zie lubricity 

 

 

Fosfor

Chemisch element dat vaak in EP-additieven wordt gebruikt 

 

 

Friction modifier

Een additief dat de wrijving verlaagt tussen twee oppervlakken die onder grenssmeringsconditie langs elkaar heen bewegen. 

FTIR

FTIR = Fourier Transform Infrared Spectroscopy Test waar dmv absorptie van infrarood licht de niveaus van roet, sulfaten, oxidatie, nitro-oxidatie, glycol, benzine an waterverontreiniging geëvalueerd worden. Met FTIR worden chemische functionele groepen geïdentificeerd doordat deze licht van een bepaalde golflengte absorberen. De mate van absorptie hangt samen met de concentratie van de functionele groep die het licht van de betreffende golflengte absorbeert. 

 

 

FZG

Forschungstelle fuer Zahnrader und Getriebebau; de FZG-test is een test om EP eigenschappen te bepalen. 

 

 

Gallon

Engelse Gallon = 4,54 Liter; Amerikaanse Gallon = 3,79 Liter 

 

 

GDI

gasoline direct injection 

 

 

Geleidbaarheid

Een meting, die de mogelijkheid van stroomgeleiding van een vloeistof bepaalt. Hoe hoger de geleiding is des te meer geleidend materiaal (zouten, metaalionen) er opgelost is in de vloeistof. In koelsmeermiddelen wordt de geleidbaarheid gemeten om inzicht te verkrijgen in de vervuiling. 

 

 

GF-2/3/4

Classificatie voor personenwagenmotorolie (ILSAC) 

 

 

GM

General Motors 

 

 

GO-J

Mack gear oil specificatie 

 

 

Grenssmering

Smeringsconditie waarbij de loopvlakken niet volledig door een dragende smeerfilm gescheiden worden. De oppervlakteruwheden raken elkaar wat resulteert in wrijvingsverliezen en slijtage indien er geen additieven in het smeermiddel zijn toegevoegd. Voor milde omstandigheden kunnen gecomponeerde oliën met polaire vette oliën afdoende zijn. Voor zwaardere omstandigheden worden anti-wear toegepast. Voor nog zwaarder toepassingen zijn EP-additieven nodig, die voorkomen dat de oppervlakteruwheden aan elkaar vastlassen en vervolgens losgetrokken worden, waarbij oppervlakken beschadigd raken. 

 

 

GTL

Gas to Liquid, een proces waarbij aardgas wordt omgezet in vloeibare oliefracties. 

Hardingsolie

Olie voor het (ver)snelt afkoelen van gehard metaal, dat geen afzettingen geeft op het metaaloppervlak 

 

 

HC

Hydrocracked 

 

 

HDD

Heavy duty diesel 

 

 

HDDO

Heavy Duty Diesel Oil 

 

 

HF-O/1/2

Specificaties voor hydraulische olie uitgegeven door Denison 

 

 

HL

Hydraulische oliën met corrosiebescherming en bescherming tegen oxidatie (veroudering) volgens de specificatie: DIN 51 524 deel 1. 

 

 

HLP

Specificatie voor hydraulische oliën met bescherming tegen corrosie, oxidatie en slijtage volgens: DIN 51 524 deel 2, VDMA 24 318. 

 

 

HLPD

Hydraulische oliën met HLP-specificatie die detergerende eigenschappen hebben. 

 

 

Hoonoliën

Laag-visceuse snijoliën die afgestemd zijn op het hoonproces; viscositeit ca. 6 -10 mm2/s bij 20 °C 

 

 

HTHS

High temperature high shear: de viscositeit van een motorolie bij 150 graden Celsius en hoge afschuifkrachten. Een lagere HTHS-viscositeit leidt tot brandstofbesparing 

Humidity Cabinet test

Een corrosietest waarbij metalenplaatjes bij een bepaalde temperatuur aan vocht worden blootgesteld. Deze test wordt uitgevoerd om de corrosiewerende werking van conserveringsmiddelen te testen. 

 

 

HVLP

Specificatie voor hydraulische oliën die voldoen aan de HLP-specificatie, en die een verhoogde viscositeitsindex hebben volgens: DIN 51 524 T 3. 

 

 

Hydraulische olie

Vloeistof dat als krachtoverdrachtsmedium dient in een hydraulisch systeem. De meeste hydraulische oliën zijn mineraal. Biologisch afbreekbare hydraulische oliën zijn gebaseerd op plantaardige olie, synthetische esters of polyalkyleenglycolen. Voor speciale gevallen waar brandgevaar heerst (bv mijnbouw) worden synthetische oliën, olie-wateremulsies en waterglycolmengsel gebruikt. De basiseisen aan een hydraulische olie zijn: een juiste viscositeit, een hoge VI, indien nodig anti-wear eigenschappen, een goede oxidatiestabiliteit, laag stol punt, goede demulgering, roestbescherming, geen schuimvorming, en verdraagzaamheid met afdichtingen. Anti-wear oliën worden meestal toegepast in compacte systemen met hoge drukken en capaciteiten die extra bescherming nodig hebben. 

 

 

Hydrocracked (HC)basisolie

Basisolie dat een alternatief raffinageproces heeft ondergaan. Hierbij zijn grotere moleculen door de hoge temperaturen gekraakt (gebroken) en zijn onverzadigde verbindingen verzadigd door waterstof. Deze basisoliën neigen qua structuur en eigenschappen steeds meer naar PAO's. 

 

 

Hydrodynamische smering

Smeringstoestand waarbij de bewegende oppervlakken door een continue dunne smeerfilm volledig van elkaar worden gescheiden. De olie "plakt" aan de bewegende oppervlakken en vormt door middel van druk een wig tussen de bewegende oppervlakken. 

 

 

Hydrostatische smering

Smeringstoestand waarbij de bewegende oppervlakken door een dunne smeerfilm volledig van elkaar worden gescheiden door drukken die extern (bv. een pomp) worden opgewekt. Dit in tegenstelling tot hydrodynamische smering, waarbij het smeermiddel zelf voor drukopbouw zorgt. 

 

 

ICP

Inductively coupled plasma - instrument dat gebruikt wordt om metalen in een vloeistof te bepalen. 

 

 

IDI

indirect injection 

 

 

ILMA

Independent Lubricant Manufacturers Association, Amerikaanse organisatie van onafhankelijke smeerolieproducenten. 

 

 

ILSAC

International Lubricant Standardization and Approval Committee. Organisatie van Amerikaanse en Japanse automobielfabrikanten, dat specificaties uitbrengt voor motorolie. 

Inhibitor

Additief dat de prestaties van een olie verbetert door het tegengaan van ongewenste reacties. Zie ook corrosie inhibitor en oxidatie inhibitor. 

 

 

Inloopolie

Ongedoopte, of laag gedoopte smeerolie voor het inlopen van nieuwe machines en motoren. Hierbij worden ruwe oppervlakken glad gemaakt. 

 

 

IP

Institute of Petroleum, Engelse organisatie die standaarden en meetmethoden uitgeeft voor olieproducten. 

 

 

IPTO

Independent Power Take-Off, onafhankelijke aftak kas, vaak gebruikt bij tractoren. 

 

 

ISO

International Organisation for Standardisation, een organisatie dat vele soorten standaarden uitgeeft. ISO classificeert smeermiddelen (Klasse L) in 18 families op grond van hun toepassing. Verder worden er ISO viscositeitsklassen gedefinieerd bij 40°C. 

 

 

Isomeer

Een molecuul dat dezelfde structuurformule heeft als een ander molecuul, maar een andere structuur, en daardoor andere eigenschappen heeft. Decaan (C10H22) heeft 75 isomeren; de koolstof- en waterstofatomen kunnen dus 75 verschillende structuren vormen. 

 

 

Iso-paraffine

Verzadigde koolwaterstofketen, dat in tegenstelling tot n-paraffine wel vertakt is. 

 

 

JAMA

Japanese Automobile Manufacturers Association 

 

 

JASO

Japanese Automotive Standards Organization 

 

 

JD

John Deere, tractoren fabrikant 

JIS

Japannees Industrial Standards 

 

 

Kabelolie

Olie die stalen kabels smeert en tegen corrosie beschermt. 

 

 

Katalysator

Een stof die bij een chemische reactie wordt gebuikt om de reactiesnelheid te beïnvloeden( meestal te versnellen). De katalysator wordt bij de reactie niet verbruikt, hij is dus na afloop ervan nog in het reactievat aanwezig of kan uit het reactiemengsel worden teruggewonnen. 

 

 

Koelsmeermiddel

Een waterige oplossing of een olie-in-water emulsie dat bij metaalbewerkingsprocessen wordt toegepast om de bewerkingswarmte af te voeren en eventueel wat smering en/of corrosiebescherming te verschaffen. 

 

 

Kookpunt

De temperatuur waarbij een vloeistof omgezet wordt in damp door de vorming van dampbellen; het kookpunt is afhankelijk van de druk. 

 

 

Koolwaterstof

Chemische verbinding van koolstofatomen (C) en waterstofatomen (H), ook wel een organische verbinding genoemd. Deze verbindingen komen in een ketenvorm, of in een cyclische vorm voor; al dan niet met vertakkingen. Koolwaterstoffen kunnen verzadigd zijn (alle bindingsmogelijkheden zijn benut), of onverzadigd. Soms kunnen andere elementen, zoals zuurstof, stikstof of zwavel ook deel uitmaken van een koolwaterstofverbinding. 

 

 

Kraken

Het proces waarbij moleculen met lange ketens onder invloed van katalysatoren en/of zeer hoge temperaturen uit elkaar breken onder vorming van kortere ketens. 

 

 

LS

Limited slip 

 

 

Lubricity

Filmsterkte, oftewel de weerstand van een oliefilm tegen het "doorbreken" als gevolg van belasting, snelheid of temperatuur. 

 

 

MB

Mercedes-Benz 

MEG

Monoethyleenglycol, een basiscomponent voor antivries. 

 

 

MERCON

Ford ATF specification 

 

 

Metaalzeep

Reactieproduct van een metaalhydroxide en een vetzuur. Metaalzepen worden gebruikt als verdikker in smeervetten. 

 

 

MIL

Military Specification 

 

 

Minerale olie

Een olie dat afgeleid is van ruwe olie, in tegenstelling tot plantaardige of dierlijke olie of synthetische olie. 

 

 

Monograde

Monograde (single grade) is een term dat gebruikt wordt voor een motorolie als de viscositeit binnen de limieten van slechts een SAE viscositeitsklasse valt.(SAE Standard J300) 

 

 

Motorolie

Olie voor de smering van inwendige verbrandingsmotoren. Naast het smeren heeft de olie als taak het schoonhouden van de motor, het afvoeren van warmte en het afdichten van de zuigerveren. Motorolie wordt meestal door een pomp door de motor gepompt langs alle kritische onderdelen, en wordt weer verzameld in het carter. In de loop der jaren worden steeds hogere eisen aan motoroliën gesteld, met name met betrekking tot langere verversingstermijnen, brandstofbesparing en uitstootbeperking. 

 

 

MSDS

Material Safety Data Sheet, zie ook Veiligheidsinformatieblad 

 

 

MTBE

methyl-t-butyl ether 

 

 

Multigrade

Multigrade is een term dat gebruikt wordt voor een motorolie als de viscositeiten bij hoge en lage temperaturen binnen de limieten van twee verschillende SAE-viscositeitsklasses valt. (SAE Standard J300) 

Naftenisch

Verzadigde koolwaterstofmoleculen, met tenminste een gesloten ring van koolstofatomen. 

 

 

Nitratie

Tijdens de brandstofverbranding in verbrandingsmotoren worden nitratieproducten gevormd. Als er te veel zuurstof aanwezig is, is de kans op de vorming van nitratieproducten het grootst. Deze producten zijn zeer zuur, vormen neerslag in de verbrandingskamer en versnellen de oxidatie. 

 

 

NLGI

National Lubricating Grease Institute; dit is een organisatie dat zich bezighoudt met smeervetten, vettechnologie en toepassingen. NLGI is onder meer bekend vanwege de NLGI-klassen voor smeervetten, die de consistentie (stijfheid) van vetten beschrijven. 

 

 

NMMA

National Marine Manufacturers Association 

 

 

Noack-vluchtigheid

Maat voor de neiging tot verdampen van de olie. De olie wordt bij een lichte onderdruk gedurende een uur tot 250 graden Celsius verwarmd, waarna gekeken wordt hoeveel gewichtsprocent er verdampt is. Synthetische olie heeft veelal een lagere verdamping dan een minerale olie van dezelfde viscositeit. 

 

 

NOx

Afkorting voor alle combinaties van stikstof-zuurstofverbindingen. NOx wordt in de verbrandingsmotor bij zeer hoge temperaturen gevormd en wordt beschouwd als luchtvervuilend. Door middel van EGR en katalysatoren kan de uitstoot hiervan beperkt worden. 

 

 

N-Paraffine

zie paraffinisch 

 

 

NSF

National Sanitation Foundation 

 

 

NSF

National Sanitation Foundation, geeft o.a. goedkeuringen voor smeermiddelen die geschikt zijn voor de voedingsmiddelenindustrie; opvolger van USDA. Voor smeermiddelen zijn de klassen H1 en H2 het meest relevant. 

 

 

OCP

Olefin copolymer: een polymeer dat ingezet kan worden als VI Improver. 

ODI

Oil drain interval; olieverversingsinterval

 

 

OEM

Originele Equipement Manufacturers: fabrikant van apparatuur of voertuigen 

 

 

Olefine

Onverzadigde, relatief onstabiele koolwaterstofverbindingen, die gekarakteriseerd worden door een dubbele elektronenbinding tussen twee koolstofatomen. Deze dubbele binding is reactief, en reageert dus makkelijk met zuurstof (oxidatie), hetgeen ongewenst is voor smeermiddelen. Voorbeeld van een olefine is ethyleen (gasvormig), die met andere ethyleenmoleculen kan reageren, en zo een polymeer vormt (polyethyleen). 

 

 

Oppervlakte-actieve stof

Een stof dat de oppervlaktespanning verlaagt. Hierdoor kan water makkelijk emulgeren met bv. olie. Oppervlakte-actieve stoffen kunnen emulgerende eigenschappen hebben, maar ook vuil oplossende (zeep) of bevochtigende eigenschappen. Oppervlakte-actieve stoffen zijn moleculen, waarvan het ene eind zich aangetrokken voelt tot water, en het andere eind zich aangetrokken voelt tot het medium dat opgelost/geëmulgeerd of opgelost moet worden. 

 

 

Organische verbindingen

Koolwaterstofverbindingen 

 

 

Oxidatie

Chemische reactie tussen een stof en zuurstof. Smeermiddelen kunnen ook oxideren met als gevolg verslechtering van de samenstelling en de prestaties. Het oxidatieproces wordt versneld door warmte, licht en sommige metalen (bv. koper) alsmede door vervuilingen zoals water en zuur. Het oxidatieproces geschiedt in meerdere stappen. Na verloop van tijd kan er verdikking optreden, verzuring en/of kleurverandering en kunnen er afzettingen ontstaan. 

 

 

Oxidatie inhibitor (anti-oxidant)

Een additief dat aan het smeermiddel wordt toegevoegd, om het oxidatieproces tegen te gaan dan wel sterk te vertragen. Oxidatie inhibitoren neutraliseren oxidatieproducten, of deactiveren metaal(ionen) die als katalysator in het oxidatieproces een rol kunnen spelen. 

 

 

PAO

Poly Alpha Olefine, een synthetische basisolie (groep 4) dat een isoparaffinische structuur heeft en opgebouwd is uit 3 deceenmoleculen. PAO’s hebben een hoge viscositeitsindex, lage stolpunten, een lage vluchtigheid en een goede oxidatiestabiliteit. 

 

 

Paraffinisch

Een koolwaterstofmolecuul dat wordt gekarakteriseerd door verzadigde ketens. Bij n-paraffine is er sprake van een onvertakte ketenstructuur, bij ISO paraffine is er sprake van een vertakte ketenstructuur. 

 

 

PCEO

Passenger Car Engine Oil 

PCMO

Passenger Car Motor Oil 

 

 

PCV

Positive Crankcase Ventilation 

 

 

Penetratie

De consistentie van een vet uitgedrukt in millimeters dat een meetkegel in een vet zakt onder beschreven condities. Indien het vet vooraf gekarnd wordt, zal de penetratie dieper zijn, omdat de zeepstructuur enigszins afgebroken is.(Gekarnde penetratie) 

 

 

pH

Maat voor de zuurgraad in een oplossing of een emulsie. Een pH van 7 is neutraal, hoe lager de pH, hoe zuurder de oplossing is; hoe hoger de pH, des te basischer de oplossing is. 

 

 

PIB

Polyisobutylene; een synthetische component in smeermiddelen. 

 

 

PM

Particulate matter - vaste deeltjes 

 

 

Polaire verbinding

Een chemische verbinding waarvan de moleculen aan het ene uiteinde positief geladen zijn en aan het andere uiteinde negatief. Polaire verbindingen worden veel toegepast in smeermiddelen. De polariteit kan moleculen een sterke affiniteit geven voor vaste oppervlakken; als additieven vormen dit soort verbindingen een dunne sterk hechtende, moeilijk doorbreekbare wrijving verlagende film op het oppervlak. Sommige polaire moleculen hebben een olie oplosbare kant en een water oplosbare kant, waardoor ze worden gebruikt als emulgator voor stabiele olie-in-water emulsies. Polaire verbindingen met een grote aantrekkingskracht voor vaste vervuilingen worden ingezet als detergenten in motorolie, om deze deeltjes zwevende te houden. 

 

 

Poly(alkylene)glycol (PG / PAG)

Polymeren gevormd uit ethyleenoxide en propyleenoxide, en als synthetische basisolie worden toegepast. Belangrijke eigenschappen zijn: zeer goede hydrolytische stabiliteit (blijven stabiel in water), een hoge VI en een lage vluchtigheid. Ze worden toegepast in o.a. remvloeistoffen en biologisch afbreekbare oliën. 

 

 

Polymeer

Polymeren zijn zeer grote moleculen met een hoog molecuulgewicht. Ze bestaan uit lange ketens, die zijn opgebouwd uit monomeren. 

 

 

PPD

pour point depressant, stolpunt verlager 

ppm

parts per million ; 10000 ppm = 1% 

 

 

Procesolie

Een olie, die niet voor smering wordt ingezet, maar als component in een ander product, of als dragervloeistof voor andere producten. 

 

 

PVL

permanent viscosity loss; permanente daling van de viscositeit, vaak veroorzaakt door afschuifspanningen die verdikkende additieven (VI Improvers) doen afbreken in een smeerolie, waardoor het verdikkend effect hiervan afneemt. 

 

 

R&O

Rust and Oxidation 

 

 

R&O olie

Olie met roest- en oxidatiebescherming. Een type olie dat voor langere tijd ingezet kan worden in circulatiesystemen, compressors, hydraulische systemen, tandwielkasten, etc. De betere R&O oliën worden vaak turbineoliën genoemd. 

 

 

Raffinage

Een serie processen waarbij vanuit ruwe olie, eindproducten worden gemaakt. Na de destillatie ondergaan de fracties nog verdere stappen om tot hogere zuiverheden te komen, of de fractie om te zetten naar een andere molecuulstructuur. Er kunnen tal van raffinageprocessen worden toegepast, zoals kraken, met waterstof behandelen, solvent extractie, of de-asfaltering. 

 

 

RBOT

Rotating Bomb Oxidation Test 

 

 

Refractometer

Optisch instrument dat de brekingsindex meet van een vloeistof. Voor emulgeerbare metaalbewerkingsproducten is de brekingsindex een maat voor de olieconcentratie. 

 

 

Residu

Achterblijfsel; het achterblijvende materiaal na bv. verdamping of filtratie. 

 

 

Ring sticking

Het vastzitten van de zuigerveer in een zuigermotor of zuigercompressor als gevolg van afzettingen in de groef. 

RME

rapeseed methyl ester 

 

 

Roest

Corrosie dat optreedt op ijzer of ijzerlegeringen. 

 

 

RPM

Revolutions per minute: omwentelingen per minuut. 

 

 

RVS

Roest vrij staal, een legering van IJzer, Koolstof, Silicium en andere metalen als Nikkel en Chroom, dat extreem goede corrosiewering heeft. 

 

 

SAE

Society of Automotive Engineers 

 

 

Salt Spray test

Een versnelde corrosietest waarbij metalen testplaatjes bloot C227worden gesteld aan een nevel van zout water. 

 

 

SAPS

Sulphated Ash. Phosphorus and Sulphur, of te wel sulfaat as, fosfor en zwavel. Motoroliën met geringe hoeveelheden hiervan (low- en mid SAPS oliën) vormen de nieuwste generatie motoroliën, die geschikt zijn voor Euro-4 motoren, waarbij de filters niet mogen blokkeren. 

 

 

SASH

sulphated ash (sulfaat as) 

 

 

Schuim

Verschijnsel waarbij lucht in de olie geslagen is, waarbij de luchtbellen moeilijk knappen aan het oppervlak. Schuim is ongewenst, omdat lucht de smerende eigenschappen ongunstig beïnvloedt. Schuim kan ontstaan door te heftig roeren, te lage vloeistofniveaus, luchtlekkage, cavitatie of externe verontreiniging. Door middel van anti-schuim toevoegingen kan het schuimgedrag van een olie onder controle worden gehouden. 

 

 

SCR

Selective Catalytic Reduction, een systeem in de uitlaat dat de uitstoot beperkt. 

Scuffing

Abnormale slijtage als gevolg van plaatselijke lasjes die vervolgens losgebroken worden, waardoor het oppervlak beschadigt. 

 

 

Slijtage

Schade aan het materiaaloppervlak door het weghalen van materiaal door de beweging van oppervlakken langs elkaar. 

 

 

Sludge

Een dikke donkere mayonaiseachtige brij, dat neerslaat op niet bewegende onderdelen in een motor. 

 

 

Smeermiddel

Een medium dat zich tussen twee langs elkaar bewegende oppervlakken bevindt, om slijtage en wrijving zoveel mogelijk te beperken. 

 

 

Smeervet

Mengsel van een basisolie (meestal mineraal) en een verdikker (meestal een zeep) met daarbij de benodigde additieven. De metaalzeep verdikkers worden gevormd door een reactie van vetzuur met een metaalhydroxide. Het type metaal van de metaalhydroxide bepaald in sterke mate de eigenschappen van het vet.
Calciumvetten zijn zeer waterbestendig, maar zijn niet geschikt voor hoge temperaturen. Natriumvetten zijn wel geschikt voor hoge temperaturen echter ze zijn niet waterbestendig. Lithiumvetten zijn en waterbestendig en kunnen hoge temperaturen aan.
Voor nog hogere temperaturen worden complex vetten aanbevolen, omdat deze hogere druppelpunten hebben. Indien de temperatuur extreem hoog is, worden hierbij synthetische basisoliën toegepast.Complex vetten bestaan uit verdikkers die zijn gemaakt met verschillende (vet)zuren. Naast metaal zepen worden er ook andere verdikkers toegepast zoals bentoniet, silicagel en polyurea. Vetten die gebaseerd zijn op verschillende verdikkers kunnen soms niet verdraagzaam zijn met elkaar. 

 

 

Snijolie

Een smeermiddel dat gebruikt wordt bij metaalbewerking, om het gereedschap te smeren dat in contact komt met het werkstuk, en om de gevormde warmte af te voeren. 

 

 

Solvent geraffineerde basisolie

Basisoliën die na destillatie nog een speciale solvent extractie hebben ondergaan, om de kwaliteit te verbeteren. 

 

 

SSU

Saybolt Second Universal (ook wel SUS genoemd); Amerikaanse eenheid van de kineastische viscositeit. 

 

 

Stick-slip

Schokkerige beweging dat gepaard kan gaan met ongewenste geluiden. Stick-slip kan optreden bij heen en weergaande bewegingen zoals bij leibanen of schokbrekers. Door middel van wrijvingsverbeteraars in de smeerolie kan stick-slip vermeden worden, zodat er een vloeiende beweging ontstaat. Het schokkerig bewegen van een ruitenwisser over een te droge autoruit is een klassiek voorbeeld van stick-slip. 

 

 

STLE

Society of Tribologists and Lubrication Engineers 

Stolpunt (pour point)

Laagste temperatuur waarbij een olie nog stromingsgedrag vertoont volgens testcondities die zijn vastgelegd in ASTM D-97. Het stolpunt ligt 3°C boven de temperatuur waarbij de olie in een testbuis geen beweging meer te zien geeft, als de buis gedurende 5 seconden horizontaal wordt gehouden. 

 

 

Stolpuntverlager

Een additief in smeerolie dat het kristalliseren van wasdeeltjes bemoeilijkt, waardoor het stolpunt van de olie verlaagd wordt.

 

 

STOU

Super Tractor Oil Universal: een universele olie voor tractoren, voor de smering van de motor, transmissies, natte remmen en hydrauliek. 

 

 

SUS

Saybolt Universal Second (ook wel SSU genoemd), Amerikaanse eenheid van de kineastische viscositeit. 

 

 

Synthetische smeermiddel

Smeermiddel gemaakt van basisoliën, die door middel van chemische reacties zijn gevormd om bepaalde eigenschappen te verkrijgen. 

 

 

TAN

Total Acid Number, de hoeveelheid base in een smeermiddel, uitgedrukt in equivalente hoeveelheden Kaliumhydroxide (KOH), dat nodig is om 1 gram van het te onderzoeken monster te neutraliseren. Deze test wordt over het algemeen uitgevoerd op producten die geen water bevatten.

 

 

Tandwielkastolie (industrieel)

Hoge kwaliteitsolie met een goede oxidatiestabiliteit, corrosie- en roestbescherming en weerstand tegen schuimvorming voor het gebruik in tandwielkasten en gesloten kettingaandrijvingen. Een turbine olie of een R&O olie wordt hiervoor normaliter aanbevolen. Speciaal geformuleerde EP- oliën worden gebruikt waar de tandwielen zwaar belast worden, of waar wormwielaandrijvingen worden toegepast. Hiervoor is API GL-3 het basisniveau. 

 

 

TBN

Total Base Number: de hoeveelheid perchloorzuur, uitgedrukt in equivalente hoeveelheden Kaliumhydroxide (KOH), dat nodig is om basische componenten in 1 gram olie te neutraliseren. 

 

 

TCW-3

Water cooled 2-cycle engine oil specificatie, uitgebracht door de NMMA. 

 

 

TEL

tetraethyl lead 

TEOST

thermal-oxidation engine oil simulation test 

 

 

THOT

turbo hydramatic oxidation test 

 

 

Timken EP test

Een meting van de EP-eigenschappen van een smeerolie. 

 

 

TISI

Thailand Industrial Standards Institute 

 

 

TO-2/4

Transmissie olie specificatie uitgegeven door Caterpillar. 

 

 

TOST

Turbine oxidation stability test 

 

 

Tribologie

De wetenschap van interacties tussen oppervlakken die ten opzichte van elkaar bewegen, inclusief de studie over smering, slijtage en wrijving. 

 

 

Troebelpunt (cloud point)

De temperatuur waarbij paraffine was of andere vaste bestanddelen beginnen te kristalliseren of zich afscheiden van de olie, waarbij de olie een wolkachtige troebeling krijgt bij afkoeling. 

 

 

UEIL

Union Européenne des Independents en Lubrifiants, organisatie van onafhankelijke olieproducenten in Europa. 

 

 

USS

US Steel 

UTTO

Universal Tractor Transmission Oil: een universele olie voor tractoren, voor de smering van transmissies, aftak as, natte remmen en hydrauliek. 

 

 

Vaste smeermiddelen

Vaste verbindingen zoals MoS2, grafiet en PTFE (Teflon), die als poeder of gesuspendeerd in olie/vet/pasta ingezet worden om de grenssmering te verbeteren. 

 

 

VDS

Volvo Drain Specification 

 

 

Veiligheidsinformatie blad

Een blad dat de gevaren voor mens en milieu beschrijft, alsmede maatregelen m.b.t. opslag, brand, hantering en transport. Ook vaak MSDS genoemd (Material Safety Data Sheet) 

 

 

Verdampingsverlies

Verlies van een gedeelte van het smeermiddel als gevolg van verdamping. Laag viskeuze basisoliën verdampen makkelijker dan hoog viskeuze. Ook minerale olie verdampt makkelijker dan de meeste synthetische oliën van dezelfde viscositeit. 

 

 

Veroudering

Ongewenste verandering van producten gedurende gebruik en opslag. 

 

 

Verzepingsgetal

Het aantal milligrammen kaliumhydroxide dat benodigd is om alle vetten en vetzuren te neutraliseren. Met deze methode kan de hoeveelheid hiervan in een gecomponeerde olie, bv een stoomcilinderolie of een tandwielkast olie bepaald worden. 

 

 

VGRA

Viscosity-Grade Read Across: regels die bepalen welke testen van een specificatie opnieuw gedaan moeten worden indien een olie in een andere viscositeitsgraad geformuleerd wordt. 

 

 

VI

Viscositeit Index: een dimensieloos kental, dat een maat is voor de temperatuursafhankelijkheid van de viscositeit van een olie. Hoe hoger de VI, hoe minder de viscositeit zal variëren bij temperatuursveranderingen. 

 

 

Vierkogeltest

Twee testmethoden, gebaseerd op hetzelfde apparaat waarmee extreme pressure bescherming, alsmede de slijtagebescherming van smeermiddelen gemeten kan worden. 

VII

viscosity index improver. Zie verder bij VI-Improver 

 

 

VI-improver

Een additief die zorgt dat de VI van een smeerolie verbeterd wordt. VI-improvers zijn polymeren, die de olie bij hoge temperaturen verdikken. Doordat VI-improvers polymeren zijn, kunnen ze "in stukken breken", waardoor het verdikkend effect bij hoge temperaturen minder wordt. 

 

 

Viscositeit

De viscositeit van een vloeistof staat voor diens weerstand tegen stroming. Zij vormt dus de interne weerstand. Een dikke olie zal een hoge viscositeit hebben (bijvoorbeeld honing), een vloeibare olie een lage viscositeit (bijvoorbeeld water). De eenheid van viscositeit is de centistoke of mm²/s. Zo bedraagt de viscositeit van water 1 cSt (mm²/s) en is een viscositeit van 1000 cSt (mm²/s) vergelijkbaar met de viscositeit van honing. 

 

 

Viscositeitsverlies (tijdelijk/permanent)

Een smeerolie kan zowel tijdelijk als permanent dunner worden, oorzaken zijn (afgezien van contaminatie):
Permanent: doordat de VI-Improver zware afschuifkrachten ondervindt kunnen deze grote moleculen breken, met als gevolg dat het verdikkend effect afneemt.
Tijdelijk: doordat grote moleculen zich bij hoge snelheden oriënteren in de stroomrichting bieden ze minder weerstand tegen stroming, dus neemt de viscositeit af. Indien de vloeistof tot rust komt bereikt het weer haar normale viscositeitswaarde. 

 

 

Vlampunt

De laagste temperatuur waarbij het product dusdanig veel damp vormt, dat de damp na ontsteking 1 seconde blijft branden. 

 

 

Vluchtigheid

De mogelijkheid van een vloeistof om te verdampen. Aangezien laag viskeuzer componenten makkelijker verdampen, kan een hoge vluchtigheid van een olie leiden tot indikking. Motor oliën met een hoge vluchtigheid vertonen een hoog olieverbruik. 

 

 

VOC

Volatile organic compound: vluchtige organische stof. 

 

 

Vonkverspaningsoliën

Worden als di-elektrikum gebruikt bij vonkerosieprocessen van meestal zeer harde metalen. Ze moeten goed isoleren, koelen en een hoog vlampunt hebben. Verder dienen ze o.a. een lage verdampingsneiging te hebben, een hoge oxidatiestabiliteit hebben en aromaat arm zijn. De viscositeit bedraagt ca. 2 tot 4, 5 mm2/s bij 40°C. 

 

 

Vrije olie

Olie dat boven op een metaalbewerkingsolie drijft, dit kan olie zijn dat van buiten af in het systeem is gelekt, dan wel olie dat geëmulgeerde is uit de emulsie, doordat de stabiliteit van de emulsie is afgenomen. 

 

 

Waterbestendigheid

De weerstand van een vet om nadelige effecten als gevolg van toevoeging van water teniet te doen. Waterbestendigheid kan beoordeeld worden op het uitwassen door onderdompelen, of sproeien. 

Waterhardheid

De gecombineerde hoeveelheid Magnesium en Calcium opgelost in water. Doorgaans uitgedrukt in parts per million (ppm) Calciumcarbonaat (CaCO3). 1 graad Duitse hardheid = 17,9 ppm CaCO3 

 

 

WGK

Wassergefahrdungsklasse: een in Duitsland gebruikelijke classificatie van stoffen, die het milieugevaar voor oppervlaktewater aangeeft. WGK 0 is ongevaarlijk; WGK 3 is zeer milieugevaarlijk. 

 

 

Witte olie

Aromaat vrije zeer zuiver geraffineerde basisolie met een zeer lichte kleur. Men onderscheidt technische en medicinale witte olie. 

 

 

WMS

Wet milieugevaarlijke Stoffen; een Nederlandse wet dat o.a. voorschrijft hoe gevaarlijke stoffen en preparaten geclassificeerd moeten worden, en de gevolgen hiervan (etikettering, inhoud van veiligheidsblad, opslag etc.) 

 

 

Wrijving

De kracht die de beweging van twee oppervlakken tegenwerkt. De wrijving tussen twee oppervlakken is afhankelijk van de kracht waarmee de oppervlakken op elkaar drukken, alsmede de gladheid van de contactoppervlakken. 

 

 

ZDDP/ZDTP

Zink dialkyl dithiophosfaat: veelgebruikt additief in o.a. motorolie. Deze stof heeft antislijtage eigenschappen, maar ook antioxidant werking. 

 

 

Zuur

Een stof dat een lage pH heeft (kleiner dan 7), en geneutraliseerd kan worden met een base. 

 

 

Zuurgetal

Een maat voor de zuurgraad voor olieproducten, uitgedrukt in het aantal milligram KOH dat per gram olie nodig is om de zure bestanddelen te neutraliseren. 

 

 

Zwarte oliën

Oliën die asfalt bevatten om extra kleefkracht te hebben bv. voor smering van open tandwielen of staalkabels. 

 

 

Zwavel

Chemisch element, dat in verbindingen voor kan komen, die voor extreme pressie bescherming zorgen. 

Wilt u meer weten?

Neem contact op met uw vertrouwde vertegenwoordiger of via e-mail info@misteroil.be

 

MisterOil helpt jou

snel het juiste type smeermiddel vinden

Smeermiddelen

Zoek & vind op een eenvoudige manier het geschikte product dankzij duidelijke filters

Additieven

Op zoek naar een additief? Dankzij duidelijke filters vind je makkelijk een geschikt product

Professional?

Heb je een btw nummer?
  • Ontdek jouw voordelen op maat! 

Meer informatie  

Registreer mij als pro

Merken

Elk merk heeft zijn eigen sterkte

Daarom is het aanbod van MisterOil zeer uitgebreid. Zo kan iedereen een geschikt product vinden, aangepast aan de behoefte van uw voertuig!

Ontdek de merken
Merken

Additieven

Additieven = Toevoegingen

Door het gebruik van additieven verklein je de kans op technische ongemakken.
DUS -> Additieven zijn vitaminen voor uw auto & zonder additieven wordt hij ziek.

Ontdek het aanbod
Additieven
MisterOil

Hey there

Wij merkten op dat u surft vanaf een andere locatie dan NL.
Nous avons remarqué que vous visitez de l'extérieur de NL.
We noticed that you are visiting from outside NL.

Kies een van volgende aub:
Veuillez choisir l'un des suivants:
Please choose one of the following:

BE MisterOil Belgium     FR MisterOil France     NL MisterOil Nederland     EU MisterOil Europe